View Full Version: Cách tạo sói tinh hoàng kim ?.:: »-(¯`v::.. Mu Phục Sinh Season 5 ..::v´¯)-» ::.
> Ư kiến Gamer > Cách tạo sói tinh hoàng kim ?


Title: Cách tạo sói tinh hoàng kim ?


Guest - October 11, 2009 12:59 AM (GMT)
Ai biết cách làm thế nào để ép con sói màu vàng không ?

Administrator - October 11, 2009 06:23 AM (GMT)
Vấn đề ép sói tinh Công - Thủ - Hoàng kim chúng tôi sẽ có hướng dẫn trong tương lai ở mục Hướng dẫn. Các bạn có thể yên tâm về các tính năng trong Game sẽ hoạt động 100%. Thân.

user posted image
Hosted for free by zIFBoards